Giáo dục đại học: một số thành tố của chất lượng

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: MỘT SỐ THÀNH TỐ CỦA CHẤT LƯỢNG Các tác giả: Nguyễn Phương Nga - Nguyễn Quý Thanh (Đồng chủ biên) Trịnh Ngọc Thạch, Lê Đức Ngọc, Nguyễn Công Khanh, Mai Quỳnh Lan

Cuốn sách này hướng đến độc giả là các nhà quản lý giáo dục, các giảng viên đại học và cao đẳng, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành tâm lý học, giáo dục học, xã hội học, quản lý giáo dục v.v. Đặc biệt, cuốn sách sẽ được dùng làm một trong những tài liệu tham khảo quan trọng cho chương trình đào tạo Thạc sĩ về Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục do Trung tâm chúng tôi thực hiện. Cuốn sách cũng hướng đến tất cả các độc giả quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam. Cuốn sách dày 340 trang gồm 6 phần, 12 chương, được sắp xếp theo lô gíc của quá trình đào tạo từ những yếu tố đầu vào cho đến những yếu tố đảm bảo chất lượng bên trong các trường đại học. Phần 1 của cuốn sách về "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua giáo dục đại học" do Trịnh Ngọc Thạch viết; Phần 2 về "Cải tiến thi tuyển sinh đại học sau 4 năm nhìn lại", do Lê Đức Ngọc viết; Phần 3 về "Kết quả nghiên cứu chỉ số thông minh (IQ) của sinh viên Đại học Quốc gia Hà nội" do Nguyễn Công Khanh viết; Phần 4 về "Sinh viên đánh giá giáo viên – thử nghiệm công cụ và mô hình" do Nguyễn Phương Nga viết; Phần 5 về "Internet và hoạt động học tập của sinh viên" do Nguyễn Quý Thanh viết; Và, phần 6 về "Quan hệ giữa học vị khoa học của giáo viên và kết quả học tập của sinh viên" do Mai Quỳnh Lan và Nguyễn Quý Thanh Viết .

Sách có hiện bán tại Trung tâm.

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/