Sổ tay thực hiện các hướng dẫn của AUN về Đảm bảo chất lượng đào tạo

Sổ tay thực hiện các hướng dẫn của AUN về Đảm bảo chất lượng đào tạo

Được sự đồng ý của Hội đồng Quản trị và Ban thư ký Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN), Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN đã cùng với Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, ĐHQG TP HCM tổ chức biên dịch cuốn tài liệu hướng dẫn về đảm bảo chất lượng.

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc qui trình và những hướng dẫn cụ thể về đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá cấp trường và đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong. Cuốn sách cũng cung cấp cho bạn đọc về các tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá chất lượng ngành đào tạo, trường và hệ thống đảm bảo chất lượng trong.

Cuốn sách là tài liệu cần thiết cho những người nghiên cứu cũng như thực hành về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục.

Sách có bán tại Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục.

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/