Giáo dục đại học: Đảm bảo, Đánh giá và Kiểm định chất lượng

Đảm bảo chất lượng có ý nghĩa tầm quan trọng sống còn đối với sự phát triển của giáo dục Việt Nam.

Đảm bảo chất lượng có ý nghĩa tầm quan trọng sống còn đối với sự phát triển của giáo dục Việt Nam. Chính vì vậy, các hoạt động đảm bảo chất lượng, bao gồm cả việc đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng đang từng bước được thực hiện trong các cơ sở giáo dục các cấp ở Việt Nam.

Để thực hiện qui trình đảm bảo chất lượng đạt kết quả tốt, cần có những căn cứ khoa học chắc chắn. Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục là đơn vị đầu tiên của Việt Nam chuyên sâu trong lĩnh vực về nghiên cứu và triển khai về đảm bảo chất lượng, kiểm định và đánh giá chất lượng trong giáo dục. Bên cạnh nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm cùng đội ngũ công tác viên đã thực hiện nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và đánh giá chất lượng giáo dục. Thông qua những nghiên cứu này, Trung tâm đã góp phần cung cấp những cơ sở khoa học cho hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục ở Việt Nam.

Cuốn sách này là sản phẩm nghiên cứu của tác giả là cán bộ và các cộng tác viên của Trung tâm, những người nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực này. Đây là các nghiên cứu mới, cập nhật, được thực hiện trong thời gian gần đây.

Cuốn sách gồm 3 phần: Phần I: Kiểm định chất lượng và xếp hạng trường đại học; Phần II: Một số vấn đề về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học; Phần III: Một số vấn đề về đánh giá chất lượng giáo dục. Cuốn sách là công trình tập thể của nhiều tác giả, những người đã có nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực đám bảo chất lượng giáo dục nói chung, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục nói riêng.

Chúng tôi hy vọng đây một cuốn sách mang chuyên khảo bổ ích phục vụ cho các học viên, nghiên cứu sinh về Đo lường và Đánh giá trong giáo dục cũng như cho tất cả những ai quan tâm đến các vấn đề về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và đánh giá chất lượng giáo dục.

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/