Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học

Tên ấn phẩm: Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học - Nhóm tác giả GS. TS. Nguyễn Đức Chính PGS. TS. Nguyễn Phương Nga PGS. TS. Lê Đức Ngọc Th.S Trần Hữu Hoan GS. John J.McĐonal

Tên ấn phẩm: Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học


- Nhóm tác giả

GS. TS. Nguyễn Đức Chính

PGS. TS. Nguyễn Phương Nga

PGS. TS. Lê Đức Ngọc

Th.S Trần Hữu Hoan

GS. John J.McĐonal


Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội


Năm xuất bản: Năm 2002


Số trang: 560 trang


Tóm tắt ấn phẩm

Nâng cao không ngừng chất lượng giáo dục đại học là vấn đề cần được quan tâm và là yêu cầu cấp bách của tất cả chúng ta, những nhà quản lý giáo dục, cán bộ giảng dạy, sinh viên, và cũng là của toàn xã hội. Đó cũng là giải pháp tốt nhất để giúp giáo dục đại học Việt Nam làm tròn sứ mạng lịch sử của mình.Để đáp ứng được yêu cầu đó và góp phần vào việc thực hiện tốt chính sách chất lượng giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng tôi xin trân trọng giới thiẹu cuốn sách: „Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học“ Cuốn sách gồm hai phần: 1. Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học Việt Nam; 2. Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học thế giới.

Ngoài việc cung cấp cơ sở khoa học về kiểm định, đảm bảo chất lượng và các mô hình quản lý chất lượng giáo dục đại học, chương 2 và chương 3 còn giới thiệu về Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng và điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trong các trường đại học Việt Nam và hướng dẫn tiến hành quy trình kiểm định chất lượng. Bộ tiêu chí đánh giá gồm 26 tiêu chí với hơn 120 chỉ số đánh giá bao quát toàn bộ 8 lĩnh vực hoạt động chính cảu một trường đại học được xây dựng trên cở sở lý luận khoa học tiên tiến và cơ sở phân tích xử lý số liệu điều tra khảo sát của 47 trường đại học thuộc các nhóm ngành đào tạo. Độ tin cậy và giá trị của bộ tiêu chí đã được hội đồng khoa học nhà nước đánh giá rất cao và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng như một tài liệu tham khảo chính để thiết kế công cụ đánh giá chất lượng và điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường đại học trong năm 2005.

Phần 2 giới thiệu về mục đích, vai trò và cách thức tiến hành quy trình đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học của các nước có nền giáo dục đại học tiên tiến ở Châu Âu và Hoa Kì. Đây là những kinh nghiệm hết sức quý và hữu ích cho chúng ta trong việc triển khai đánh giá chất lượng giáo dục đại học.

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/