Giáo dục đại học -Quan điểm và giải pháp

Tên ấn phẩm: Giáo dục đại học -Quan điểm và giải pháp - Tác giả: PGS. TS. Lê Đức Ngọc - Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Tên ấn phẩm: Giáo dục đại học -Quan điểm và giải pháp


Tác giả: PGS. TS. Lê Đức Ngọc

 

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội


Năm xuất bản: Năm 2004


Số trang: 278 trang

 

Tóm tắt ấn phẩm

Cuốn sách này bao gồm các bài tham luận tuyển chọn từ các hội thảo quốc gia hay quốc tế của tác giả. Tác giả đã trình bày các quan điểm và giải pháp về giáo dục đại học cho giai đoạn 1995-2010 với mục đích đóng góp làm tài liệu tham khảo cho các giang viên, các nhà quản lý đại học và các học viên thuộc các chuyên ngành giáo dục và quản lý giáo dục.

 

Bạn có thể đăng ký mua ấn phẩm tại đây!

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/