Kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam: Hệ thống các chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật

Kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam: Hệ thống các chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật

Giáo dục đại học: Đảm bảo, Đánh giá và Kiểm định chất lượng

Đảm bảo chất lượng có ý nghĩa tầm quan trọng sống còn đối với sự phát triển của giáo dục Việt Nam.

Sổ tay thực hiện các hướng dẫn của AUN về Đảm bảo chất lượng đào tạo

Sổ tay thực hiện các hướng dẫn của AUN về Đảm bảo chất lượng đào tạo

Giáo dục đại học: một số thành tố của chất lượng

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: MỘT SỐ THÀNH TỐ CỦA CHẤT LƯỢNG Các tác giả: Nguyễn Phương Nga - Nguyễn Quý Thanh (Đồng chủ biên) Trịnh Ngọc Thạch, Lê Đức Ngọc, Nguyễn Công Khanh, Mai Quỳnh Lan

Giáo dục đại học -Quan điểm và giải pháp

Tên ấn phẩm: Giáo dục đại học -Quan điểm và giải pháp - Tác giả: PGS. TS. Lê Đức Ngọc - Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học

Tên ấn phẩm: Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học - Nhóm tác giả GS. TS. Nguyễn Đức Chính PGS. TS. Nguyễn Phương Nga PGS. TS. Lê Đức Ngọc Th.S Trần Hữu Hoan GS. John J.McĐonal

 
 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/