Báo cáo kết quả tình trạng việc làm của SV tốt nghiệp chính quy bằng thứ nhất trình độ Đại học của các Trường, Khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm tốt nghiệp của sinh viên được khảo sát: 2015

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/