Kế hoạch đảm bảo chất lượng ĐHQGHN 2011 - 2012

Kế hoạch đảm bảo chất lượng ĐHQGHN 2011 - 2012

Ngày 22/8/2011, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2415/QĐ-ĐBCL về việc ban hành kế hoạch nhiệm vụ công tác đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN năm học 2011 - 2012.

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/