Kế hoạch chi tiết công tác đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN năm học 2013 - 2014

Tạo dựng môi trường văn hóa chất lượng ổn định, bền vững; duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD)và đối sánh đại học hướng tới chuẩn khu vực và quốc tế

Chiến lược đảm bảo chất lượng của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn 2030

Được xây dựng nhằm thực hiện các chủ trương về ĐBCL trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV

Kế hoạch đảm bảo chất lượng ĐHQGHN 2011 - 2012

Kế hoạch đảm bảo chất lượng ĐHQGHN 2011 - 2012

 
 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/