Bỏ tên ngành và điều chỉnh tên văn bằng chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

Ngày 20 tháng 8 năm 2010, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 2436/QĐ-SĐH về việc bỏ tên ngành và điều chỉnh tên văn bằng của chương trình đào tạo Thạc sĩ Đo lường và Đánh giá trong giáo dục.

Ngày 20 tháng 8 năm 2010, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 2436/QĐ-SĐH về việc bỏ tên ngành và điều chỉnh tên văn bằng của chương trình đào tạo Thạc sĩ Đo lường và Đánh giá trong giáo dục.
Theo Quyết định này, tất cả học viên đang theo học chương trình đào tạo thí điểm chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục, ngành Quản lí giáo dục khi hoàn thành chương trình đào tạo và có quyết định cấp bằng sau ngày 20 tháng 8 năm 2010 sẽ được cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục. Những học viên đã tốt nghiệp trước đó với tên văn bằng là Thạc sĩ ngành Quản lí giáo dục, tên chuyên ngành là “Đo lường và đánh giá trong giáo dục” (ghi trong bảng điểm) sẽ được ĐHQGHN công nhận tương đương với bằng Thạc sĩ chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục khi đăng ký xét tuyển đào tạo tiến sĩ Đo lường và Đánh giá trong giáo dục. 

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/