Học viên đầu tiên của lớp Thạc sĩ ĐLĐG2008 (K4) hoàn thành lễ bảo vệ luận văn

Học viên đầu tiên của lớp Thạc sĩ ĐLĐG2008 (K4) hoàn thành lễ bảo vệ luận văn

Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2010, tại Nhà D3, Khu Đô Thị Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức lế bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục cho học viên Lê Thị Linh Giang lớp ĐLĐG2008. 
Tham dự lễ bảo vệ có Ban Lãnh đạo Viện, đại diện gia đình, người thân, bạn bè của học viên và học viên từ các khóa học khác của Viện.
Bắt đầu triển khai đào tạo sau đại học bậc thạc sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục từ năm 2005, đến nay Viện đã có 5 khóa học viên và chuẩn bị khai giảng khóa thứ 6, trong đó có 20 học viên khoá 1 và 2 đã hoàn thành bảo vệ luận văn, 14 học viên đã nhận bằng tốt nghiệp. 
Học viên Lê Thị Linh Giang là học viên đầu tiên của khoá 4 (lớp ĐLĐG2008) hoàn thành bảo vệ luận văn với đề tài: “Đánh giá mức độ đáp ứng với chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông của cử nhân sư phạm do Trường Đại học An Giang đào tạo”. Luận văn đã được Hội đồng đánh giá cao. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của học viên, sự giúp đỡ tận tình của các giảng viên trong và ngoài Viện và của cán bộ hướng dẫn. Đây là niềm vui của học viên và cũng là thành quả đào tạo của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN.

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/