DANH MỤC DỰ KIẾN CÁC ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TIẾN SĨ VÀ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Dưới đây là danh mục dự kiến các đề tài luận án tiến sĩ và danh mục danh sách dự kiến cán bộ hướng dẫn. Danh mục các đề tài này chỉ là các gợi ý. Nghiên cứu sinh có thể đề xuất đề tài phù hợp với định hướng khoa học của Viện.

Dưới đây là danh mục dự kiến các đề tài luận án tiến sĩ và danh mục danh sách dự kiến cán bộ hướng dẫn. Danh mục các đề tài này chỉ là các gợi ý. Nghiên cứu sinh có thể đề xuất đề tài phù hợp với định hướng khoa học của Viện. Đồng thời, việc phân công chính thức cán bộ hướng dẫn nghiên cứu sinh sẽ được thực hiện theo đúng qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ĐHQGHN.

 

Một số gợi ý về hướng đề tài

nghiên cứu của luận án Tiến sĩ

Chức danh khoa học/học vị/họ tên cán bộ dự kiến hướng dẫn dự kiến

Ưu nhược điểm của các loại hình kiểm tra đánh giá kết quả học tập

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

TS. Vũ Thị Phương Anh

Tác động của các loại hình kiểm tra đánh giá đến phương pháp giảng dạy

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

TS. Lê Văn Hảo

TS. Tô Thị Thu Hương

Đánh giá khả năng thích ứng của sinh viên tốt nghiệp đối với thị trường lao động

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh

PGS.TS. Ngô Doãn Đãi

Đánh giá sự gắn kết giữa đào tạo của các cơ sở GDĐT với thị trường lao động

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

PGS.TS. Lê Đức Ngọc

PGS.TS. Phạm Văn Quyết

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính sáng tạo của người học

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh

TS. Nguyễn Công Khanh

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa

Hiệu quả của phương pháp thi trắc nghiệm khách quan trong các kỳ thi tuyển sinh ĐH ở Việt Nam

PGS.TS, Nguyễn Phương Nga

TS. Phạm Xuân Thanh

TS. Tô Thị Thu Hương

Sử dụng chỉ số thực hiện để đánh giá năng lực lãnh đạo và quản lý

PGS.TS, Nguyễn Phương Nga

GS.TS. Lê Ngọc Hùng

TS. Nguyễn Thị Tuyết

Sử dụng phương pháp quản lý hồ sơ trong đánh giá năng lực người lãnh đạo và người quản lý

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

So sánh các mô hình kiểm định chất lượng trên thế giới

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

TS. Phạm Xuân Thanh

Tác động của kiểm định chất lượng đên cơ sở đào tạo

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

TS. Phạm Xuân Thanh

Tác động của kiểm định chất lượng đên chương trình đào tạo

PGS.TS. Ngô Doãn Đãi

TS. Nguyễn Thị Ngọc Bích

Tác động của giáo dục xuyên biên gới đến giáo dục quốc gia

PGS.TS. Ngô Doãn Đãi

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh

Đánh giá cơ chế của việc chuyển đổi tín chỉ và liên thông trong giáo dục xuyên biên giới

PGS.TS. Phạm Văn Quyết

PGS.TS. Ngô Doãn Đãi

Chính sách đảm bảo chất lượng đối với các tổ chức giáo dục đào tạo nước ngoài hành nghề tại Việt nam

TS. Phạm Xuân Thanh

TS. Hoàng Thị Xuân Hoa

Đánh giá tác động của việc xếp hạng đối với các cơ sở giáo dục đào tạo

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

T.S. Lê Văn Hảo

Xây dựng tiêu chí xếp hạng các trường ĐH ở Việt nam

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

TS. Vũ Thị Phương Anh

Xây dựng tiêu chí xếp hạng các ngành đào tạo ở Việt nam

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

TS. Vũ Thị Phương Anh

Mối liên hệ giữa văn hoá chất lượng và đảm bảo chất lượng

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh

PGS.TS. Phạm Văn Quyết

Các thành tố của văn hoá chất lượng trong cơ sở giáo dục đào tạo

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh

GS.TS. Lê Ngọc Hùng

Đánh giá cơ chế đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục đào tạo

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

PGS.TS. Lê Đức Ngọc

TS. Nguyễn Kim Dung

Đánh giá tác động của hệ thống đảm bảo chất lượng trong đối với chất lượng đào tạo

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

TS. Nguyễn Kim Dung

Tác động của việc đánh giá giảng viên tới chất lượng đào tạo

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa

Yếu tố văn hoá trong đánh giá giảng viên

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh

PGS.TS. Hoàng Bá Thịnh

Các tiêu chí đánh giá hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của giáo viên

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

TS. Trịnh Ngọc Thạch

So sánh mô hình quản trị ĐH công và ĐH tư thục

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh

TS. Trịnh Ngọc Thạch

TS. Hoàng Thị Xuân Hoa

So sánh mô hình quản trị trong ĐH nghiên cứu và ĐH định hướng giảng dạy

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh

PGS.TS. Ngô Doãn Đãi

TS. Trịnh Ngọc Thạch

Đánh giá các yếu tố tác động đến phong cách và tính tích cực học tập của người học

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh

PGS.TS. Nguyễn Công Khanh

 

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/