Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

Ngày 9 tháng 9 năm 2010, Giám đốc ĐHQGHN đã ra Quyết định số 2604/QĐ-SĐH về việc "Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục" cho Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Toàn văn Quyết định có thể xem tại đây

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/