QUY TRÌNH BẢO VỆ LUẬN VĂN VÀ CÁC THỦ TỤC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

QUY TRÌNH BẢO VỆ LUẬN VĂN VÀ CÁC THỦ TỤC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

1. Hồ sơ đề nghị bảo vệ luận văn thạc sĩ 
Sau khi hoàn thành luận văn và được sự đồng ý của cán bộ hướng dẫn, các học viên nộp cho Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục các văn bản sau:
- 02 Luận văn (theo đúng Quy định về Quy cách trình bày luận vănMẫu Lời cam đoan và Mẫu bìa luận văn);
- 02 Tóm tắt luận văn (Mẫu bìa tóm tắt luận văn);
- 02 Thông tin luận văn (bản tiếng Việt và tiếng Anh) (theo mẫu);
- 02 Lý lịch khoa học (theo mẫu);
- 02 Đơn xin bảo vệ luận văn của học viên (theo mẫu);
- 02 Nhận xét của cán bộ hướng dẫn về quá trình học tập của học viên (theo mẫu);
- 02 Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng Nhà nước.
2. Khi có quyết định bảo vệ, yêu cầu học viên nộp thêm 05 quyển luận văn cho Viện để gửi Hội đồng chấm luận văn
3. Sau khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp học viên cần thực hiện những công việc sau:
1) Chỉnh sửa luận văn theo đúng các nội dung góp ý như trong Biên bản và Quyết nghị của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, sau đó xin xác nhận của Cán bộ hướng dẫn vào trang đầu của luận văn và Bản giải trình về việc chỉnh sửa luận văn (theo mẫu);
2) Nộp 01 quyển Luận văn, 01 quyển Tóm tắt luận văn, 01 đĩa CD (bao gồm 03 file: bìa và nội dung luận văn, thông tin luận văn (cả bản tiếng Việt và tiếng Anh), bìa và nội dung tóm tắt luận văn) và Bản giải trình về việc chỉnh sửa luận văn có xác nhận của cán bộ hướng dẫn cho Phòng QLNCKH&ĐT, Viện ĐBCLGD để rà soát, kiểm tra và xác nhận;
3) Sau khi nhận được xác nhận của Phòng QLNCKH&ĐT, học viên xin xác nhận của Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn thạc sĩvào trang đầu của luận văn và Bản giải trình về việc chỉnh sửa luận văn. Sau đó,nộp 01 quyển Luận văn, 01 tóm tắt luận văn và 01 đĩa CD cho Trung tâm Thông tin thư viện, ĐHQGHN;
4) Nộp giấy biên nhận của Trung tâm Thông tin Thư viện, 01 ảnh (3x4) cho Phòng QLNCKH&ĐT, Viện ĐBCLGD. 

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/