Danh sách học viên lớp ĐLĐG 2012

Danh sách học viên lớp ĐLĐG 2012

                           DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP ĐLĐG 2012

 

STT

Họ và tên

1

Bùi Ngọc

Bảo

2

Đỗ Duy

Bảo

3

Nguyễn Thị Ngọc

Cẩm

4

Trần Anh

Chất

5

Nguyễn Phương

Chi

6

Nguyễn Thành

Chiến

7

Phạm Đức

Cường

8

Triệu Thành

Đạt

9

Lê Hoàng

Đức

10

Dương Đình

Dũng

11

Trần Thùy

Dương

12

Trần Thị

Giang

13

Nguyễn Thị

Hòa

14

Đặng Thúy

Hồng

15

Nguyễn Thị

Huê

16

Nguyễn Việt

Hưng

17

Đỗ Thị

Hướng

18

Phạm Thị Thu

Huyền

19

Trần Ngọc

Khiêm

20

Huỳnh Văn

Lập

21

Long

22

Nguyễn Khánh

Ly

23

Nguyễn Bích

Ngọc

24

Võ Bình

Nguyên

25

Nguyễn Thị Mỹ

Nhân

26

Phạm Mai

Phương

27

Lương Trường

Sa

28

Phạm Ngọc Thiên

Thanh

29

Phùng Thị

Thu

30

Lê Thị Minh

Trúc

31

Lưu Anh

32

Trần Thị Bích

Vân

33

Trần Đình

34

Lê Đình

Vụ

35

Đỗ Trường

Xuân

Danh sách gồm 35 học viên./.

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/