Danh sách học viên lớp ĐLĐG 2013

Danh sách học viên lớp ĐLĐG 2013

Danh sách học viên lớp ĐLĐG 2012

Danh sách học viên lớp ĐLĐG 2012

Danh sách học viên lớp ĐLĐG 2011

Danh sách học viên lớp ĐLĐG 2011

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của 02 học viên Khóa ĐLĐG2009 và 01 học viên Khóa ĐLĐG2007

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của 02 học viên Khóa ĐLĐG2009 và 01 học viên Khóa ĐLĐG2007

Kế hoạch tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục đợt 2 năm 2012

Kế hoạch tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục đợt 2 năm 2012

Kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2012

Kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2012

Dự kiến kế hoạch học tập toàn khóa ĐLĐG2011

Dự kiến kế hoạch học tập toàn khóa ĐLĐG2011

Lễ trao bằng tốt nghiệp và bảo vệ luận văn thạc sỹ Đo lường đánh giá trong giáo dục

Lễ trao bằng tốt nghiệp và bảo vệ luận văn thạc sỹ Đo lường đánh giá trong giáo dục

 
 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/