Tập huấn về “Tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo chuẩn của AUN-QA (cập nhật theo yêu cầu mới năm 2016)”

Khóa tập huấn đã thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo của các đại biểu là cán bộ chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng, đào tạo, cán bộ quản lý, giảng viên ở các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Học viện Ngân hàng, Viện ĐH mở Hà Nội, Trường ĐH Hồng Đức, Trường ĐH Mỏ-Địa chất.

         Đáp ứng yêu cầu của các cơ sở giáo dục đại học trong việc nắm bắt những yêu cầu và kỹ thuật chuẩn bị triển khai các hoạt động tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo chuẩn đánh giá chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ở Đông Nam Á (AUN-QA), hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2016 tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã khai mạc Khóa tập huấn “Tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo chuẩn đánh giá chất lượng của AUN-QA (cập nhật theo yêu cầu mới năm 2016)”.

         Khóa tập huấn đã thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo của các đại biểu là cán bộ chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng, đào tạo, cán bộ quản lý, giảng viên ở các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Học viện Ngân hàng, Viện ĐH mở Hà Nội, Trường ĐH Hồng Đức, Trường ĐH Mỏ-Địa chất. Những nội dung được các chuyên gia của Viện giới thiệu tập trung về những quan điểm chất lượng, những yêu cầu mới trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA (cập nhật năm 2016), những yêu cầu đối với báo cáo tự đánh giá và đăng ký kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo AUN-QA; được giới thiệu về kỹ thuật thu thập thông tin minh chứng, kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo. Đồng thời các đại biểu tham dự tập huấn cũng được hướng dẫn thực hành xây dựng danh mục các thông tin, minh chứng cho tiêu chí, tiêu chuẩn và viết báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo. Ngoài ra, các đại biểu cũng được giới thiệu về quy trình, cách thức chuẩn bị trong quá trình tự đánh giá và các hoạt động chuẩn bị cho đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo chuẩn của AUN-QA.

           Khóa tập huấn sẽ kéo dài từ ngày 22 đến 24 tháng 3 năm 2016. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học trong việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong các năm 2016, 2017 và đáp ứng nhu cầu của các cơ sở giáo dục hướng tới đạt chuẩn chất lượng quốc gia, khu vực. Tiếp nối hoạt động này, từ ngày 25 – 27 tháng 3 năm 2016 Viện sẽ tổ chức Khóa tập huấn thứ hai “Tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài trường đại học theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT”.

              Dưới đây là hình ảnh khai mạc Khóa tập huấn:

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Viện trưởng Viện ĐBCLGD – ĐHQGHN

chụp ảnh với các đại biểu Khóa tập huấn

Các chuyên gia của Viện trình bày tại Khóa tập huấn

                                                                                VNU-INFEQA

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/