Tập huấn về “Tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo chuẩn của AUN-QA (cập nhật theo yêu cầu mới năm 2016)”

Khóa tập huấn đã thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo của các đại biểu là cán bộ chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng, đào tạo, cán bộ quản lý, giảng viên ở các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Học viện Ngân hàng, Viện ĐH mở Hà Nội, Trường ĐH Hồng Đức, Trường ĐH Mỏ-Địa chất.

Thông báo tổ chức khóa tập huấn về tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Để đáp ứng nhu cầu của xã hội và người học, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN tổ chức Khóa tập huấn về Tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, cán bộ chuyên trách công tác đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng của các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Thông báo tổ chức khóa bồi dưỡng về sử dụng phần mềm thống kê xã hội SPSS trong xử lý phân tích thông tin điều tra kinh tế - xã hội - giáo dục.

Để đáp ứng nhu cầu của xã hội và người học, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN tổ chức khóa bồi dưỡng về Sử dụng phần mềm thống kê xã hội SPSS trong xử lý phân tích thông tin điều tra kinh tế - xã hội - giáo dục cho cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ chuyên trách công tác đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các học viện, trường ĐH, CĐ và TCCN

 
 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/