Các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu, các hiệp hội, tổ chức nước ngoài Trung tâm có quan hệ, hợp tác

Các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu, các hiệp hội, tổ chức nước ngoài Trung tâm có quan hệ, hợp tác

Các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu, các hiệp hội, tổ chức nước ngoài Trung tâm có quan hệ, hợp tác:

- Hiệp hội các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học thế giới (INQAAHE)

- Hiệp hội các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

- Hiệp hội các tổ chức đánh giá giáo dục thế giới (AIR)

- Tổ chức ASEAN Foundation

- Tổ chức khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS)

- Đại học Saint Micheal, Hoa Kỳ

- Đại học Armhert, Hoa Kỳ

- Đại học Melbourne, Australia(Trung tâm Nghiên cứu Đánh giá)

- Đại học New South Wales,Australia (Trung tâm Khảo thí Giáo dục, Viện ngôn ngữ, Chương trình dự bị đại học)

- Đại học La Trobe, Australia(Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Nghiên cứu Giáo dục)

- Đại học Hà Nam, Trung Quốc

- Các Đại sứ quán Australia, Hoa Kỳ, Hội đồng Anh tại Hà Nội.

 

Các tin đã đăng

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/