Đội ngũ cán bộ cơ hữu

TS. Nghiêm Xuân Huy - Viện trưởng; TS. Trần Thị Hoài - Phó Viện trưởng; TS. Bùi Vũ Anh - Phó Viện trưởng

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIỆN ĐBCLGD

Stt

Ban Lãnh đạo Viện

Chức vụ

Điện thoại

1

TS. Nghiêm Xuân Huy

 Viện trưởng

(84-4) 37547625;

(84-4) 37549245

2

TS. Trần Thị Hoài

Phó viện trưởng

3

TS. Bùi Vũ Anh

Phó viện trưởng

 

 Phòng Hành chính - Tổng hợp

 

Số máy lẻ 0

4

Nguyễn Minh Ngọc

Chuyên viên

5

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên

6

Vũ Thị Kiều Anh

Chuyên viên

7

Trần Văn Quế

Chuyên viên

 

 

Phòng Quản lý khoa học và hợp tác phát triển

 

Số máy lẻ 28

8

ThS. Lê Thị Thương

Chuyên viên

 

Phòng Nghiên cứu và quản lý đảm bảo chất lượng

 

Số máy lẻ 23

9

TS. Mai Thị Quỳnh Lan

Trưởng phòng

10

TS. Hoàng Thị Xuân Hoa

Chuyên viên

11

ThS. Tống Thành Trung

Chuyên viên

12

ThS. Phùng Xuân Dự

Chuyên viên

13

Vũ Hải Phương

Chuyên viên

 

 

Phòng Nghiên cứu quản trị đại học và đánh giá chất lượng

 

Số máy lẻ 12

14

ThS. Vũ Thị Mai Anh

Trưởng phòng

15

Nguyễn Thị Kim Ánh

Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            VNU-INFEQA

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/