Cơ cấu tổ chức

Ban hành theo Quyết định số: 704/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/03/2017 của Giám đốc Địa học Quốc gia Hà Nội

* Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục tham khảo tại đây.

VNU-INFEQA

Các tin đã đăng

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/