Sơ đồ website

Sơ đồ website

1.      Giới thiệu

·        Thông điệp Viện trưởng

·        Sứ  mạng và tầm nhìn

·        Chức năng nhiệm vụ

·        Hình thành và phát triển

·        Cơ cấu tổ chức         

·        Đội ngũ cán bộ

·        Cộng tác viên

·        Sơ đồ Website

2.      Tin tức

·        Tin từ ĐHQGHN

·        Tin từ Viện

·        Thư Viện ảnh

·        Video

3.      Đảm bảo chất lượng

·        Hội đồng ĐBCL

·        Kế hoạch ĐBCL

·        Kết quả đánh giá chất lượng

·        Các hoạt động ĐBCL

·        Mạng lưới ĐBCL

·        Văn bản liên quan

4.      Nghiên cứu khoa học

·        Hội đồng khoa học Viện

·        Các hướng nghiên cứu

·        Các đề tài đã thực hiện

·        Các hội nghị, hội thảo

·        Các  ấn phẩm

5.      Xếp hạng

·        Thông tin xếp hạng

·        Tiêu chí xếp hạng

6.      Đào tạo & Hợp tác phát triển

·        Đào tạo dài hạn

·        Đào tạo ngắn hạn

·        Hợp tác trong nước

·        Hợp tác quốc tế

7.      Tư vấn & chuyển giao

·        Các hoạt động tư vấn

·        Các dự án liên quan

8.      Liên hệ

 

 

 

Các tin đã đăng

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/