Hội nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm 2012

Ngày 30 tháng 6 năm 2012, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo để tổng kết năm học 2011 – 2012 và kế hoạch năm học 2012 – 2013.

Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo Tổng kết công tác đào tạo và KHCN năm học 2011 – 2012 và Kế hoạch công tác đào tạo và KHCN năm học 2012 – 2013. Các đại biểu đánh giá cao những thành tựu về khoa học công nghệ, đào tạo mà Viện đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời đưa ra những ý kiến đóng góp quý báu để Viện tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tựu này trong năm học 2012 – 2013 và những năm tiếp theo.

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo quá trình và kết quả thực hiện chuyển đổi và hoàn thiện chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục theo chuẩn đầu ra. Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp đối với chương trình đào tạo sau đại học của Viện để chương trình hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/