Nghiên cứu mô hình sinh viên đánh giá hiệu quả đào tạo của mỗi môn học trong Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cơ quan quản lý và cấp kinh phí: Đại học Quốc gia Hà Nội Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Phương Nga Thời gian thực hiện: 2002-2003

Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình sinh viên đánh giá hiệu quả đào tạo của mỗi môn học trong Đại học Quốc gia Hà Nội .

Cơ quan quản lý và cấp kinh phí: Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Phương Nga 

Thời gian thực hiện: 2002-2003

Công trình nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của việc sinh viên đánh giá hiệu quả môn học. Kết quả của nó không chỉ giúp giáo viên tự điều chỉnh môn học mà còn giúp các nhà quản lý xem xét lại nội dung và chương trình đào tạo của nhà trường. Đề tài đã xây dựng được một quy trình chuẩn cho quá trình đánh giá và một phương pháp phù hợp cho mô hình sinh viên đánh giá hiệu quả môn học. Kết quả của nghiên cứu cũng đưa ra được một bộ công cụ đo lường chuẩn và đã được thử nghiệm trên 200 sinh viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Bộ công cụ đạt tính chuẩn và có độ tin cậy cao, các Item được chuẩn hoá bằng các phương pháp mới nhất và hiện đại nhất mang tính khả thi khi đo lường.

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/