Xây dựng ngân hàng dữ liệu câu hỏi thi tiếng Anh dùng cho sinh viên khối không chuyên tiếng Anh trong Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan quản lý và cấp kinh phí: Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Phương Nga - Thời gian thực hiện: 1999-2001

Cơ quan quản lý và cấp kinh phí: Đại Học Quốc Gia Hà Nội

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

- Thời gian thực hiện:1999-2001

Giới thiệu nội dung và kết quả nghiên cứu :

Trong chương trình học bậc đại học, tiếng Anh là một trong những môn có số đơn vị học trình cao và có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của sinh viên. Hơn nữa thực tế cho thấy tiếng Anh là một trong những yếu tố không thể thiếu nếu không nói là then chốt khi sinh viên tốt nghiệp và tìm việc làm. Như vậy khó có thể phủ nhận được vai trò của tiếng Anh ngay trong trường Đại học hay trong thực tế công việc. Tuy nhiên vấn đề dạy, học tiếng Anh ở các trường hiện nay còn nhiều tồn tại. Thứ nhất, không có sự thống nhất về chương trình, giáo trình. Thứ hai, không có ngân hàng câu hỏi thi đảm bảo chất lượng để tổ hợp các đề thi cho các đối tượng khác. Xuất phát từ thực tế đó, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục được giao nhiệm vụ xây dựng Ngân hàng dữ liệu câu hỏi thi tiếng Anh dùng cho sinh viên khối không chuyên tiếng Anh trong ĐHQGHN. Sự ra đời của Ngân hàng câu hỏi thi các môn học cùng với một quy chế thi, kiểm tra nghiêm ngặt, thống nhất và đồng bộ sẽ giúp đánh giá một cách chính xác và toàn diện chất lượng dạy và học để từ đó có những bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Có thể thấy qua thực tế triển khai trong mấy năm qua tại ĐHQGHN, công tác ra đề thi và tổ chức thi tiếng Anh cũng như đánh giá đã đem lại những kết quả, Đề thi đảm bảo được mặt bằng kiến thức chung; Không có lỗi sai sót trong đề thi; Đề thi được trình bày bảo đảm tính khoa học và rõ ràng; Đối với giáo viên chấm thi: thuận tiện khi chấm, hạn chế được sự nhầm lẫn trong quá trình cộng điểm, cũng như chấm sót câu; Căn cứ trên kết quả thi, chúng ta có thể có những nhận định khái quát về năng lực học của sinh viên các khoa trong các trường và các khoa trực thuộc; Khi tiến hành phân tích một cách khoa học ta có thể có được những khái quát chung về tình hình giảng dạy của giáo viên Anh văn tại các khoa và các trường thành viên. Kết Quả của đề tài gồm 3 phần: Phần I đã nêu lên lý do xây dựng ngân hàng dữ liệu đề thi tiếng Anh; Phần II xây dựng cơ sở lý thuyết và các nguyên tắc thiết kế các ngân hàng câu hỏi; Phần III giới thiệu về phần mềm máy tính quản lý và tổ hợp đề thi tự động.

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/