Đề tài "Suy nghĩ của sinh viên năm thứ ba Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về các phương thức cung cấp nguồn học liệu"

Đề tài "Suy nghĩ của sinh viên năm thứ ba Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về các phương thức cung cấp nguồn học liệu"

Đề tài mã số TT 0801: “Suy nghĩ của sinh viên năm thứ ba Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về các phương thức cung cấp nguồn học liệu” do CN. Nguyễn Thu Hà chủ trì đã đạt nghiệm thu loại tốt.

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/