Đề tài "So sánh mô hình quản trị đại học của ĐHQGHN và một số đại học khác trên thế giới"

Đề tài "So sánh mô hình quản trị đại học của ĐHQGHN và một số đại học khác trên thế giới"

Đề tài mã số Qcl 0902 “So sánh mô hình quản trị đại học của ĐHQGHN và một số đại học khác trên thế giới”. Chủ trì đề tài: PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh. Đề tài được nghiệm thu với kết quả đạt loại tốt.

Các tin đã đăng

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/