Đề tài "So sánh phương thức tuyển sinh đại học phổ biến trên thế giới và kiến nghị cho Việt Nam"

Đề tài "So sánh phương thức tuyển sinh đại học phổ biến trên thế giới và kiến nghị cho Việt Nam"

Đề tài Vcl.12.02 “So sánh phương thức tuyển sinh đại học phổ biến trên thế giới và kiến nghị cho Việt Nam”. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thu Hà; thời gian thực hiện: 1 năm. Đề tài đã được nghiệm thu đạt loại Khá.

Các tin đã đăng

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/