Đề tài “Nghiên cứu quy trình thực hiện đối sánh (bechmarking) trong giáo dục đại học”

Đề tài “Nghiên cứu quy trình thực hiện đối sánh (bechmarking) trong giáo dục đại học”

Đề tài Vcl.12.03 “Nghiên cứu quy trình thực hiện đối sánh (bechmarking) trong giáo dục đại học”. Chủ trì: ThS. Tạ Thị Thu Hiền; thời gian thực hiện: 1 năm. Đề tài đã được nghiệm thu đạt loại Khá.

Các tin đã đăng

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/