Đề tài “Nghiên cứu mô hình quản trị đại học tiên tiến phù hợp cho đại học công lập ở Việt Nam”

Đề tài hướng tới mục tiêu nghiên cứu các mô hình quản trị đại học công ở Việt nam nhằm xây dựng một mô hình quản trị đại học hợp lý và hiệu quả nhất cho nền giáo dục đại học Việt Nam.

Đề tài trọng điểm ĐHQGHN, mã số QGTĐ.10.10 “Nghiên cứu mô hình quản trị đại học tiên tiến phù hợp cho đại học công lập ở Việt Nam” do TS. Hoàng Thị Xuân Hoa chủ trì thực hiện nghiên cứu từ 2010 - 2012. Đề tài hướng tới mục tiêu nghiên cứu các mô hình quản trị đại học công ở Việt nam nhằm xây dựng một mô hình quản trị đại học hợp lý và hiệu quả nhất cho nền giáo dục đại học Việt Nam. 
Đề tài đã thực hiện nghiên cứu các vấn đề của quản trị đại học quốc tế và Việt Nam, các mô hình khác nhau trong quản trị đại học trên thế giới, những ưu điểm và tồn tại trong cơ cấu tổ chức và quản trị nhân lực ở đại học công lập và tư thục ở Việt nam và các phương thức quản trị tài chính, quản trị chương trình và chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị các hoạt động dịch vụ cộng đồng trong trường đại học Việt Nam. Đề tài đã cung cấp và phân tích những thông tin hữu ích, đáng tin cậy, mang tính khoa học cao cho các nhà quản lý giáo dục, hoạch định chính sách giáo dục, v.v. về những ưu điểm, lợi thế cũng như những hạn chế, khó khăn của mỗi loại mô hình quản trị đại học công và tư. Đề tài cũng sẽ đưa ra những so sánh hợp lý với các mô hình quản trị đại học công tiêu biểu trên thế giới, từ đó rút ra những bài học hữu dụng cho việc quản lý và xây dựng nền giáo dục đại học Việt Nam. Dựa vào kết quả nghiên cứu đề tài đã đề xuất một mô hình quản trị đại học xây dựng trên cơ sở khoa học, phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu cũng như quản lý của các trường đại học Việt Nam, từ đó xây dựng nền móng cho các trường đại học đẳng cấp thế giới cho Việt Nam. 

Các tin đã đăng

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/