Đề án “Cơ sở khoa học, thực tiễn và các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc của cán bộ công chức, viên chức ĐHQGHN”

Đề án đã xây dựng cơ sở lý luận, hệ thống câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu về bản chất, nguồn gốc và nguyên nhân của tinh thần trách nhiệm/thái độ trong công việc của cán bộ viên chức giáo dục nói chung, cán bộ viên chức ĐHQGHN nói riêng

Đề án ĐHQGHN, mã số QGĐA11.05 “Cơ sở khoa học, thực tiễn và các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc của cán bộ công chức, viên chức ĐHQGHN” do PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh chủ trì thực hiện nghiên cứu từ 2011 - 2013. Đề án đã xây dựng cơ sở lý luận, hệ thống câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu về bản chất, nguồn gốc và nguyên nhân của tinh thần trách nhiệm/thái độ trong công việc của cán bộ viên chức giáo dục nói chung, cán bộ viên chức ĐHQGHN nói riêng; thực hiện khảo sát, điều tra chọn mẫu khảo sát trên 1020 đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nhân viên trong ĐHQGHN nhằm tìm kiếm các câu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu đã được đặt ra và từ những phát hiện của nghiên cứu về (i) mối liên hệ giữa các yếu tố chế định cá nhân với thái độ công việc; (ii) mối liên hệ giữa các yếu tố chế định tổ chức với thái độ công việc; (iii) sự hài lòng với công việc và thái độ với công việc; v.v., Đề án đã đề xuất những giải pháp đột pháp nhằm tăng cường, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Những giải pháp này tác động đến tinh thần trách nhiệm, thái độ đối với công việc của cán bộ viên chức ĐHQGHN, để từ đó đưa ra những chỉ số đánh giá được lượng hóa giúp các cán bộ công chức, viên chức tự đánh giá, điều chỉnh ý thức trách nhiệm, thái độ của bản thân đối với công việc chung của ĐHQGHN; những giải pháp này cũng nhằm tạo ý thức đoàn kết, sự quyết tâm xây dựng và phát triển thương hiệu chung của ĐHQGHN.
Kết quả nghiên cứu của Đề án cũng thể hiện những khám phá mới về tinh thần trách nhiệm, thái độ đối với công việc và những cam kết thực hiện trách nhiệm trong công việc của cán bộ viên chức trong bối cảnh một nền giáo dục đang chuyển đối theo hướng hội nhập mạnh mẽ với thế giới, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Các kết quả phân tích từ điều tra thực nghiệm về mối liên hệ giữa các yếu tố chế định (determinants) cấp độ cá nhân và các yếu tố chế định cấp độ tổ chức và sự cam kết trách nhiệm, thái độ với công việc của cán bộ viên chức giáo dục. Bên cạnh đó, kết quả của nghiên cứu cũng cung cấp các chỉ số đo lường và đánh giá về thái độ và hành vi làm việc của công chức, viên chức ĐHQGHN. Các chỉ số đo lường này được thích ứng với môi trường quản lý của các cơ sở giáo dục công lập ở Việt Nam. Đây sẽ là những công cụ đầu tiên ở Việt Nam có thể thực hiện đo lường các thái độ và hành vi của viên chức sự nghiệp. Kết quả của đề án được kỳ vọng là đem lại tác động nhiều mặt đến hoạt động của ĐHQGHN thông qua việc ban hành các chính sách, quy định nhằm tăng cường tinh thần trách nhiệm trong công việc của cán bộ ĐHQGHN để làm tăng hiệu quả các hoạt động trong ĐHQGHN.

Các tin đã đăng

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/