Đề án “Cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống đánh giá năng lực để tuyển chọn nhân lực chất lượng cao, tài năng trong đào tạo, khoa học công nghệ, quản lý và kinh doanh”

Đề án thực hiện nghiên cứu, xây dựng danh mục những nhóm năng lực chung cần thiết (không bao gồm năng lực ngoại ngữ) đối với những người có năng lực, tài năng trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, lãnh đạo, quản lý và kinh doanh và vận dụng để tuyển chọn người phù hợp vào học đại học và sau đại học

Đề án trọng điểm ĐHQGHN, mã số QGĐA.12.10 “Cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống đánh giá năng lực để tuyển chọn nhân lực chất lượng cao, tài năng trong đào tạo, khoa học công nghệ, quản lý và kinh doanh” do Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục chủ trì thực hiện nghiên cứu từ năm 2012 – 2014.

Đề án thực hiện nghiên cứu, xây dựng danh mục những nhóm năng lực chung cần thiết (không bao gồm năng lực ngoại ngữ) đối với những người có năng lực, tài năng trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, lãnh đạo, quản lý và kinh doanh và vận dụng để tuyển chọn người phù hợp vào học đại học và sau đại học; nghiên cứu thiết kế các bảng mô tả thuộc tính các bộ công cụ (bao gồm: định dạng, thuộc tính, cấu trúc, tỉ trọng điểm, thời lượng,…) để đánh giá đúng năng lực chung phù hợp với các yêu cầu tuyển chọn nhân lực chất lượng cao, tài năng cho các lĩnh vực đào tạo, KHCN, lãnh đạo, quản lý và kinh doanh; xây dựng đội ngũ chuyên gia của ĐHQGHN có đủ năng lực xây dựng, phát triển và đánh giá bằng các phần mềm chuyên dụng các công cụ tuyển sinh và tuyển chọn nhân lực chất lượng cao, tài năng thông qua việc đánh giá các năng lực để học đại học, sau đại học, cũng như phát hiện những người có năng lực lãnh đạo, quản lý, kinh doanh; xây dựng ngân hàng các tiểu mục cho các bộ đề thi đánh giá năng lực để tuyển chọn nhân lực chất lượng cao, tài năng cho các lĩnh vực đào tạo, KHCN, lãnh đạo, quản lý và kinh doanh; xây dựng đội ngũ chuyên gia của ĐHQGHN có đủ năng lực tổ chức điều hành công tác tuyển sinh đại học, sau đại học và tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao, tài năng theo mô hình quốc tế hiện đại; thực hiện thí điểm việc tuyển sinh SĐH tại ĐHQGHN sử dụng bộ công cụ đánh giá và theo quy trình đã được xây dựng và đề xuất với Bộ GD&ĐT áp dụng đại trà hệ thống tuyển sinh đại học và sau đại học mới sử dụng phương thức và mô hình đánh giá năng lực.

Hiện nay, mặc dù Đề án đang ở giai đoạn chuẩn bị kết thúc, nhưng những sản phẩm từng giai đoạn của Đề án đã đang được ĐHQGHN sử dụng làm tiền đề, căn cứ xây dựng và triển khai các đề án tiếp theo về đổi mới công tác tuyển sinh tại ĐHQGHN. Danh mục những nhóm năng lực chung cần thiết để tuyển chọn người vào học ĐH và SĐH và tuyển chọn nguồn nhân lực tài năng, chất lượng cao trong lĩnh vực KHCN, lãnh đạo, quản lý và kinh doanh; các bảng mô tả thuộc tính các bộ công cụ để đánh giá đúng năng lực chung phù hợp và ngân hàng các tiểu mục cho các bộ đề thi đánh giá năng lực đáp ứng nhu cầu đa dạng nói trên để triển khai thực hiện thi tuyển chọn nguồn nhân lực đào tạo để tuyển chọn vào học ĐH, SĐH; tuyển chọn nhân lực chất lượng cao, tài năng cho các lĩnh vực KHCN, lãnh đạo, quản lý và kinh doanh tại ĐHQGHN đã hoàn tất. Các bộ đề thi đã được đánh giá và hoàn chỉnh qua các đợt thi thí điểm sẽ được ĐHQGHN sử dụng trong đợt thi SĐH năm 2014.

Đồng thời Đề án cũng đã đào tạo được đội ngũ chuyên gia gồm 30 cán bộ từ các đơn vị trong ĐHQGHN có đủ năng lực xây dựng, phát triển và đánh giá bằng các phần mềm chuyên dụng các công cụ tuyển sinh và tuyển lựa nhân lực chất lượng cao, tài năng theo hướng đánh giá các năng lực chung để tuyển chọn vào học ĐH, SĐH, cũng như phát hiện những người có năng lực lãnh đạo, quản lý và kinh doanh. Các chuyên gia này đã cho ra đời các bộ sản phẩm của mình gồm 4.500 tiểu mục đánh giá năng lực người học ĐH và SĐH. Đội ngũ 30 chuyên gia có đủ năng lực tổ chức điều hành công tác tuyển sinh ĐH, SĐH và tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao, tài năng theo mô hình quốc tế hiện đại đã được thành lập và sẽ được các chuyên gia quốc tế đào tạo trong thời gian tới. 

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/