Đề án “Cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống đánh giá năng lực để tuyển chọn nhân lực chất lượng cao, tài năng trong đào tạo, khoa học công nghệ, quản lý và kinh doanh”

Đề án thực hiện nghiên cứu, xây dựng danh mục những nhóm năng lực chung cần thiết (không bao gồm năng lực ngoại ngữ) đối với những người có năng lực, tài năng trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, lãnh đạo, quản lý và kinh doanh và vận dụng để tuyển chọn người phù hợp vào học đại học và sau đại học

Đề án “Cơ sở khoa học, thực tiễn và các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc của cán bộ công chức, viên chức ĐHQGHN”

Đề án đã xây dựng cơ sở lý luận, hệ thống câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu về bản chất, nguồn gốc và nguyên nhân của tinh thần trách nhiệm/thái độ trong công việc của cán bộ viên chức giáo dục nói chung, cán bộ viên chức ĐHQGHN nói riêng

Đề tài "Mối tương quan giữa chỉ số IQ, SQ với các dạng đề thi tuyển sinh đã được chuẩn hóa"

Đề tài "Mối tương quan giữa chỉ số IQ, SQ với các dạng đề thi tuyển sinh đã được chuẩn hóa"

Đề tài "So sánh phương thức tuyển sinh đại học phổ biến trên thế giới và kiến nghị cho Việt Nam"

Đề tài "So sánh phương thức tuyển sinh đại học phổ biến trên thế giới và kiến nghị cho Việt Nam"

Đề tài “Nghiên cứu mô hình quản trị đại học tiên tiến phù hợp cho đại học công lập ở Việt Nam”

Đề tài hướng tới mục tiêu nghiên cứu các mô hình quản trị đại học công ở Việt nam nhằm xây dựng một mô hình quản trị đại học hợp lý và hiệu quả nhất cho nền giáo dục đại học Việt Nam.

Đề tài “Nghiên cứu quy trình thực hiện đối sánh (bechmarking) trong giáo dục đại học”

Đề tài “Nghiên cứu quy trình thực hiện đối sánh (bechmarking) trong giáo dục đại học”

Đề tài "So sánh các đặc tính kĩ thuật đề thi tuyển sinh đại học môn Toán đang được sử dụng tại Việt Nam và đề thi tuyển sinh đại học đang được sử dụng tại Hoa Kỳ"

Đề tài "So sánh các đặc tính kĩ thuật đề thi tuyển sinh đại học môn Toán đang được sử dụng tại Việt Nam và đề thi tuyển sinh đại học đang được sử dụng tại Hoa Kỳ"

Đề tài "Xây dựng chỉ số giám sát hoạt động của trường đại học

Đề tài "Xây dựng chỉ số giám sát hoạt động của trường đại học

 
 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/