Hội thảo đảm bảo chất lượng

Ngày 3 tháng 12 năm 2009, dự án giáo dục đại học 2 (HEP 2) đã tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của gói thầu về Văn hoá chất lượng và Kiểm định chất lượng do Trung tâm ĐBCLĐT & NCPTGD, ĐHQGHN tiến hành. Tham dự hội thảo có đại diện của trên 60 trường đại học mới được đánh giá ngoài và các trường đang hoàn thiện báo cáo tự đánh giá sau khi nhận được ý kiến nhận xét của Trung tâm.

Ngày 3 tháng 12 năm 2009, dự án giáo dục đại học 2 (HEP 2) đã tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của gói thầu về Văn hoá chất lượng và Kiểm định chất lượng do Trung tâm ĐBCLĐT & NCPTGD, ĐHQGHN tiến hành. Tham dự hội thảo có đại diện của trên 60 trường đại học mới được đánh giá ngoài và các trường đang hoàn thiện báo cáo tự đánh giá sau khi nhận được ý kiến nhận xét của Trung tâm.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm, PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm, TS. Nguyễn Thị Tuyết, Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên, ĐHQGHN đã thay mặt nhóm chuyên gia tư vấn thực hiện gói thầu tham gia hội thảo.

Tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Phương Nga và PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh đã trình bày các báo cáo tổng kết các hoạt động của dự án cũng như chia sẻ những kết quả nghiên cứu về vấn đề đảm bảo chất lượng, văn hoá chất lượng và kiểm định chất lượng.

Theo các kết quả nghiên cứu hiện nay, ở cấp độ vĩ mô (chính sách) Việt Nam đã có một sự nhận thức tương đối rõ về nhu cầu của Kiểm định chất lượng. Điều này thể hiện rõ ràng trong luật Giáo dục và nghị định, thông tư hướng dẫn. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa có một chiến lược mang tầm quốc gia về văn hoá chất lượng mà quá nhấn mạnh và tập trung vào vấn đề kiểm định chất lượng. 

Bên cạnh đó, tư duy 'xếp hạng' còn thể hiện khá rõ trong các chính sách về vấn đề kiểm định chất lượng giáo dục. Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng còn pha trộn giữa cách tiếp cận theo sứ mạng, mục tiêu với các tiếp cận xếp hạng và định chuấn (benchmarking). 

Kết quả nghiên cứu của Trung tâm cũng cho thấy, cho dù đã có một số chuyển biến ở cấp độ tổ chức (cấp trường) trong việc xây dựng văn hoá chất lượng, những về cơ bản chưa có một sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các lãnh đạo, cán bộ và nhân viên các trường. 

Các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến và câu hỏi và thảo luận sôi nổi xung quanh chủ đề của hội thảo.

Dưới đây là một số hình ảnh của hội thảo.

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/