Hội thảo Quốc gia về “Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học”

Ngày 12 tháng tháng 6 năm 2009, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục, ĐHQGHN đã phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự án Giáo dục Đại học 2 tổ chức hội thảo quốc gia về “Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học’.

Ngày 12 tháng tháng 6 năm 2009, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục, ĐHQGHN đã phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự án Giáo dục Đại học 2 tổ chức hội thảo quốc gia về “Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học’. 
Hội thảo này là một phần trong nhiệm vụ tư vấn của Trung tâm ĐBCLGD & NCPTGD, ĐHQGHN đối với dự án Giáo dục đại học 2 về ‘Văn hoá chất lượng và kiểm định chất lượng’. 
Mục tiêu của hội thảo là tạo một diễn đàn để các đại biểu chia sẻ các kinh nghiệm trong và ngoài nước về đảm bảo chất lượng cũng như về văn hoá chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục. Đến dự hội thảo có gần 90 đại biểu là lãnh đạo của các vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo ĐHQG TP HCM, lãnh đạo các vụ đào tạo thuộc các bộ ngành như Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công An, Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước v.v., lãnh đạo các trường và cán bộ phụ trách bộ phận đảm bảo chất lượng các trường đại học vùng và các đại học khác, các nhà quản lý giáo dục, các nhà nghiên cứu giáo dục. 
Lãnh đạo Ban Đào tạo, Ban Chính trị và công tác Sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội cùng lãnh đạo và trưởng bộ phận/trung tâm đảm bảo chất lượng một số trường thành viên của ĐHQGHN đã tham gia hội thảo. 
Hội thảo đã nghe và thảo luận các báo cáo của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ giáo dục và Đào tạo, báo cáo của dự án Giáo dục Đại học Việt Nam-Hà Lan. PGS.TS. Nguyễn Phương Nga và PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh thay mặt Trung tâm ĐBCLĐT & NCPTGD, ĐHQGHN trình bày hai bản báo cáo về các vấn đề đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng ở Châu Âu, Hoa Kỳ, trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và trong ASEAN. 

Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội thảo. 


 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/