Các định hướng nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu về các mô hình và các giải pháp quản trị đại học

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (INFEQA) tập trung vào các lĩnh vực như đo lường và đánh giá trong giáo dục, các cơ chế đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và quản trị đại học.

Cụ thể là:

  1. Nghiên cứu cơ sở khoa học và các giải pháp để đảm bảo chất lượng giáo dục nói chung và kiểm định chất lượng giáo dục nói riêng, cung như vấn đề văn hóa chất lượng.
  2. Nghiên cứu đánh giá năng lực người học nói riêng và con người nói chung.
  3. Nghiên cứu về các mô hình và các giải pháp quản trị đại học
  4. Nghiên cứu các phương pháp đánh giá giảng viên
  5. Nghiên cứu các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

Các tin đã đăng

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/