Thông báo về việc công bố hồ sơ khoa học trên Google Scholar

Thông qua Google Scholar, các nhà khoa học có thể giới thiệu, phổ biến các công trình nghiên cứu khoa học của mình tới cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế.

Thông báo Tổ chức tập huấn về TĐG và viết báo cáo TĐG phục vụ KĐCL chương trình đào tạo

Để hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học trong các hoạt động cụ thể nhằm thực hiện được yêu cầu nhiệm vụ về KĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)

Lịch họp Hội đồng chấm LATS của NCS Lê Lâm

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 9 năm 2017 (Thứ Hai); Địa điểm: Phòng họp tầng 6, nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Lịch họp Hội đồng chấm LATS của NCS Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Thời gian: 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 7 năm 2017 (Thứ Hai) Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà C1T, Trung tâm Thông tin Thư viện ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin LATS của NCS Lê Lâm

Tên đề tài luận án: “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thiết lập và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường trung cấp chuyên nghiệp khu vực Thành phố Hồ Chí Minh”.

Thông báo Tổ chức tập huấn về TĐG và viết báo cáo TĐG phục vụ KĐCL chương trình đào tạo

Để hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học trong các hoạt động cụ thể nhằm thực hiện được yêu cầu nhiệm vụ về KĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)

Thông báo về việc hợp tác và hỗ trợ trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

Viện ĐBCLGD ĐHQGHN với bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn, là một trong những đơn vị nghiên cứu hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực đo lường và đánh giá (ĐL&ĐG), ĐBCL và KĐCLGD, xếp hạng và quản trị đại học, là đơn vị điều phối tổ chức tự đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Mạng lưới ĐBCL các Trường đại học Đông Nam Á (AUN) tại ĐHQGHN.

Lịch họp Hội đồng chấm LATS của NCS Trần Anh Vũ

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 năm 2017 Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Nhà C1T, Trung tâm Thông tin Thư viện ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 
 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/