Thông báo Tổ chức tập huấn về TĐG và viết báo cáo TĐG phục vụ KĐCL chương trình đào tạo

Để hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học trong các hoạt động cụ thể nhằm thực hiện được yêu cầu nhiệm vụ về KĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học

        Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội với bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn, là đơn vị nghiên cứu hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực đo lường và đánh giá (ĐL&ĐG), đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), xếp hạng và quản trị đại học và đặt nền móng cho khoa học ĐL&ĐG trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

         Để hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học trong các hoạt động cụ thể nhằm thực hiện được yêu cầu nhiệm vụ về KĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Viện sẽ tổ chức hai khóa tập huấn về tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT và của Mạng lưới các trường đại học trong ASEAN (AUN-QA). Nội dung tổ chức cụ thể hai khóa tập huấn này xin gửi trong Phụ lục kèm theo. (Thực hiện theo công văn số 27/TB-ĐBCL ngày 23/2/2017 của Viện)

        Trân trọng kính mời các Quý đơn vị, cá nhân đăng ký theo Phiếu đính kèm tại đây

Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển

Phòng 702 Nhà C1T, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 04 37547625/28; 0977 037 785

Email: kdcl@vnu.edu.vn, thuonglt@vnu.edu.vn

 Trân trọng./.

VNU-INFEQA

 

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/