THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHÓA TẬP HUẤN “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT”

Thời gian, địa điểm tổ chức: -Từ ngày 11 – 13/4/2017 (Từ thứ Ba đến thứ Năm) -Tại Phòng họp tầng 6, nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHÓA TẬP HUẤN

Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu

chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT

 

1.   Thời gian, địa điểm tổ chức:

-       Từ ngày 11 – 13/4/2017 (Từ thứ Ba đến thứ Năm)

-       Tại Phòng họp tầng 6, nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2.    Nội dung chương trình tập huấn:

Thời gian

Nội dung tập huấn

Ngày 11/4/2017

Tổng quan về hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam

Những yêu cầu, quy định mới của Bộ GD&ĐT đối với kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Quy trình, cách thức quản lý trong quá trình tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài chương trình đào tạo

Phân tích nội hàm, hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT

Ngày 12/4/2017

Kỹ thuật thu thập và xử lý thông tin minh chứng trong tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Thực hành xây dựng danh mục các minh chứng trong tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Yêu cầu đối với báo cáo tự đánh giá để kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Ngày 13/4/2017

Kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá để kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Thực hành phân tích báo cáo tự đánh giá một số tiêu chí, tiêu chuẩn

Thực hành viết báo cáo tự đánh giá một số tiêu chí, tiêu chuẩn

Hướng dẫn công tác chuẩn bị cho đánh giá ngoài để kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

3.      Thông tin nộp lệ phí tham dự:

-         Thời hạn nộp lệ phí: Trước 17.00 ngày 08/4/2017

-         Địa chỉ chuyển khoản (hoặc nộp trực tiếp): Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

Số tài khoản 2601 0000 858 666, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Tây Hà Nội.

 

* Ghi chú: 1) Học viên nhận tài liệu học tập trước ngày 10/4/2017;

                   2) Học viên mang theo laptop để thực hành, và nộp ảnh 3x4 bổ sung hồ sơ;

                   3)Học viên tham gia đủ số buổi và thực hiện đầy đủ các bài tập thực hành theo quy định mới được xét cấp chứng chỉ.

Xem bản PDF thông báo số 46//TB-ĐBCL, ngày 17 tháng 3 năm 2017 về kế hoạch tổ chức  khóa tập huấn " Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT” tại đây

VNU-INFEQA

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/