Thông tin tóm tắt Luận án của Nghiên cứu sinh Hoàng Văn Thái

Đề tài luận án: Nghiên cứu đổi mới đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành của sinh viên các trường Cao đẳng du lịch ở Việt Nam.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Văn Thái                   

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 30/06/1977                                                     

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  3478/QĐ-ĐT ngày 23/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập theo Quyết định số 4327/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/11/2014 và theo Quyết định số 2323/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/6/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đổi mới đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành của sinh viên các trường Cao đẳng du lịch ở Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục             9. Mã số: 62140120

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:   1) PGS. TS. Ngô Doãn Đãi;

                                                        2) TS. Nguyễn Thị Thu Hương.

11, Tóm tắt luận án tiến sĩ (Bản tiếng Việt xem tại đây; Bản tiếng Anh xem tại đây)

VNU-INFEQA

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/