Thông báo về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quý Thanh, giáo sư, tiến sĩ, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN kể từ ngày 01/04/2017

Theo Quyết định số 868/QĐ-ĐHQGHN, ngày 15/3/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/