Thông báo về việc điều động và bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Huy, tiến sĩ, Phó Trưởng ban Khoa học - Công nghệ, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN kể từ ngày 01/04/2017

Theo Quyết định số 888/QĐ-ĐHQGHN, ngày 16/3/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/