Hình ảnh Tập huấn Công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế

Trường Đại học Thủy Lợi, Trường Đại học Lâm Nghiệp, Trường Đại học Huế, Khoa Luật ĐHQGHN...

Tập huấn Công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế cho Đại học Thủy Lợi, tháng 6/2014 

Tập huấn Công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế cho Đại học Huế, tháng 3/2015 

Tập huấn Công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế cho Đại học Lâm Nghiệp, tháng 4/2015 

Tập huấn đánh giá chất lượng theo định hướng chuẩn AUN cho Khoa Luật, ĐHQGHN, tháng 5/2015

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/