Ba trường đại học thành viên của ĐHQGHN nhận Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục

Đây là 03 trường đại học thành viên đầu tiên trong số 07 trường đại học thành viên của ĐHQGHN được đánh giá và cấp chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục bởi Trung tâm KĐCLGD - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, một tổ chức kiểm định chất lượng độc lập của Việt Nam.

 

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ

Phó Giám đốc ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Hội Nghĩa trao chứng nhận KĐCLGD cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

Phó Giám đốc ĐHQGH Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Hội Nghĩa trao Chứng nhận KĐCLGD cho Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Trao Chứng nhận KĐCLGD cho Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

 

 

 

VNU-INFEQA

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/