Ba trường đại học thành viên của ĐHQGHN nhận Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục

Đây là 03 trường đại học thành viên đầu tiên trong số 07 trường đại học thành viên của ĐHQGHN được đánh giá và cấp chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục bởi Trung tâm KĐCLGD - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, một tổ chức kiểm định chất lượng độc lập của Việt Nam.

Hình ảnh Tập huấn Công tác đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế

Trường Đại học Thủy Lợi, Trường Đại học Lâm Nghiệp, Trường Đại học Huế, Khoa Luật ĐHQGHN...

Hình ảnh khai mạc, bế mạc các phiên đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA

Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN).

 
 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/