Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2017

Ngày 08/01/2018 tại phòng họp tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Cán bộ, Viên chức và Tổng kết năm 2017 Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bế mạc Khóa tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT và AUN-QA” – Khóa 4 năm 2017

Ngày 28/12/2017, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đã bế mạc Khóa tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT và AUN-QA” - Khóa 4 năm 2017.

Thông báo về việc công bố hồ sơ khoa học trên Google Scholar

Thông qua Google Scholar, các nhà khoa học có thể giới thiệu, phổ biến các công trình nghiên cứu khoa học của mình tới cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế.

Khai mạc Khóa tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT và AUN-QA” – Khóa IV năm 2017

Ngày 26/12/2017, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đã khai mạc Khóa tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT và AUN-QA” khóa thứ 4 năm 2017.

Hội nghị Hội đồng Khoa học Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

Chiều 16/11/2017, tại Phòng họp tầng 6, Nhà C1T, ĐHQGHN đã diễn ra phiên họp thường kì của Hội đồng Khoa học Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục nhiệm kì 2017 - 2022.

Công đoàn trong sự phát triển của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, với tinh thần "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm"

Sáng ngày 26/9/2017, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Chi bộ Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD), Công đoàn Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022.

Bế mạc Khóa tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT và AUN-QA”

Ngày 17/8/2017, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đã bế mạc Khóa tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT và AUN-QA”.

Khai mạc Khóa tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT và AUN-QA”

Ngày 15/8/2017, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã khai mạc Khóa tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT và AUN-QA”.

 
 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/