Tư vấn nghiệp vụ và chuyên môn

Tư vấn nghiệp vụ và chuyên môn

Tư vấn nghiệp vụ chuyên môn

1.1 Tư vấn đo lường đánh giá

1.2 Tư vấn Kiểm định giáo dục

1.3 Tư vấn Điều tra khảo sát

1.4 Tư vấn Phân tích - Xử lý số liệu thống kê

1.5 Tư vấn tâm lý – giáo dục

1.6 Tư vấn xã hội

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/