Tư vấn tâm lý giáo dục

Cung cấp cho học sinh/sinh viên, cha mẹ, thầy cô một số kiến thức cơ bản, có hệ thống về tâm lý học ứng dụng; Giúp các em học sinh/sinh viên phát triển kỹ năng sống, làm giầu những hành trang ứng xử.

1.5.1 Mục đích của Tư vấn tâm lý và giáo dục

Cung cấp cho học sinh/sinh viên, cha mẹ, thầy cô một số kiến thức cơ bản, có hệ thống về tâm lý học ứng dụng; Giúp các em học sinh/sinh viên phát triển kỹ năng sống, làm giầu những hành trang ứng xử; Giúp thầy cô, cha mẹ và chính các em học sinh/sinh viên tự phát hiện sớm những khó khăn học đường, rối nhiễu tâm trí và những rối nhiễu hành vi khác, biết cách tự điều chỉnh, học cách tự kiểm soát, ngăn ngừa những hành vi lệch lạc, rối nhiễu ở các lứa tuổi (đặc biệt tuổi VTN); Giúp thầy cô, cha mẹ và học sinh hiểu biết một số khái niệm bệnh tâm trí, nguồn gốc phát sinh, cách phòng ngừa và trị liệu tâm lý .

 

1.5.2 Đối tượng

· Các cơ quan, xí nghiệp, các tổ chức/ đoàn thể có nhu cầu nghe nói chuyện chuyên đề

· Các cá nhân: giáo viên, cha mẹ, học sinh , sinh viên... có nhu cầu được tư vấn

 

1.5.3 Phương pháp tổ chức, thời gian

  • Thuyết trình, nói chuyện theo chuyên đề, mỗi chuyên đề 1 buổi (3-4 tiết)
  • Tư vấn tâm lý cho cá nhân
  • Tổ chức các lớp huấn luyện /bồi dưỡng theo các chủ điểm/chương trình mỗi chương trình có từ 4-6 chuyên đề (4-6 buổi).

1.5.4 Nội dung chương trình

Chương trình I : Tư vấn tâm lý học đường

Chuyên đề 1 : Những khó khăn và thất bại học đường (KK&TBHĐ)

 

Chuyên đề 2 : Stress học đường và các chứng bệnh tâm thể, cách ứng phó

 

Chuyên đề 3 : Các rối nhiễu tâm trí thường gặp ở lứa tuổi học đường, chẩn đoán sớm và các giải pháp phòng ngừa

 

 

Chuyên đề 4 : Kém học ứng xử bất thường, chẩn đoán sớm các giải pháp phòng ngừa và chữa trị

 

Chương trình II : Tư vấn tâm lý gia đình và tâm lý lứa tuổi

Chuyên đề 1 : Tâm lý gia đình

 

Chuyên đề 2 : Giáo dục giới tính

 

Chuyên đề 3 : Sự phát triển sinh-tâm lý lứa tuổi

 

Chuyên đề 4 : Tư vấn tâm lý tuổi vị thành niên

 

Chuyên đề 5 : Giáo dục giá trị và phát triển kỹ năng sống

 

Chuyên đề 6 : Nghệ thuật làm cha mẹ thông minh và giáo dục con thông minh

 

Chương trình III : Tư vấn giao tiếp ứng xử tâm lý

Chuyên đề 1 : Tâm lý học ứng xử, các nguyên tắc ứng xử

 

Chuyên đề 2 : Trí thông minh, trí thông minh xúc cảm và mã số thành công

 

Chuyên đề 3 : Các kỹ năng ứng xử hoá giải xung đột

 

Chuyên đề 4 : ấn tương ban đầu trong giao tiếp

 

Chuyên đề 5: Giao tiếp khác giới và những đặc trưng trong giao tiếp khác giới

 

Chuyên đề 6 : Phát triển kỹ năng sống

 

Chương trình IV : Tư vấn giao tiếp ứng xử tâm lý tuổi vị thành niên (11-18 tuổi)

Chuyên đề 1: Những đặc trưng tâm lý lứa tuổi vị thành niên

 

Chuyên đề 2: Những vấn đề của lứa tuổi VTN và các giải pháp ứng xử

 

Chuyên đề 3: Tình bạn tình yêu tuổi học trò

 

Chuyên đề 4 : Những con đường khôn lớn tuổi VTN

 

Chuyên đề 5 : Những rối nhiễu tâm lý và rối nhiễu hành vi ở VTN

 

Chương trình V : Tư vấn sức khoẻ tâm thần

Chuyên đề 1 : Sức khoẻ-tâm lý-bệnh tật: cơ chế phát, duy trì bệnh và những phương cách tự chữa trị

 

Chuyên đề 2 : Stress và các chứng bệnh tâm thể, cách ứng phó

 

Chuyên đề 3 : Các rối nhiễu tâm trí, chẩn đoán sớm và các giải pháp phòng ngừa

 

Chuyên đề 4 : Tư vấn sức khoẻ sinh sản

 

Chuyên đề 5 : Tư vấn sức khoẻ tình dục

 

Chuyên đề 6 : Tâm lý trị liệu

 

Chương trình VI: Dưỡng sinh-Khí công- Yoga để tăng cường sức khoẻ và tự chữa bệnh

Chuyên đề 1 : Sức khoẻ-tâm lý-bệnh tật:

 

Chuyên đề 2 : Tổng quan về Dưỡng sinh-Khí công-Yoga


Chuyên đề 3 : Những cơ sở sinh-tâm lý của phép Dưỡng sinh-Khí công- Yoga

 

Chuyên đề 4 : Hướng dẫn những phương pháp tập luyện

 

Chuyên đề 5 : Hướng dẫn những phương pháp tập luyện (tiếp theo)

 

Chuyên đề 6 : Hướng dẫn những phương pháp tập luyện (tiếp theo)

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/