Tư vấn xã hội

Tư vấn xã hội

1.1.1 Chủ đề

 • Đánh giá xã hội (social assesment) trong các dự án phát triển.
 • Thực hiện các chính sách an toàn xã hội (social safeguards policies) của Ngân hàng thế giới về Tái định cư bắt buộc và Phát triển Dân tộc Thiểu số trong các dự án phát triển.
 • Đánh giá thị trường (về hành vi và thị hiếu tiêu dùng).
 • Đánh giá hiệu quả các chiến dịch truyền thông và đánh giá dư luận xã hội về một vấn đề cụ thể.

1.1.2 Chuyên gia tư vấn

 

 • TS. Nguyễn Quý Thanh
 • TS. Nguyễn Phương Nga
 • TS. Nguyễn Công Khanh

1.1.3 Nội dung

 

 • Đánh giá xã hội ngày càng trở thành một yêu cầu quan trong khi thực thi các dự án phát triển ở Việt Nam. Nó giúp làm giảm thiểu những tác động tiêu cực đối với những người bị ảnh hưởng cử dự án.
 • Việc thực hiện các dự án đầu tư ở Việt Nam thường đi kèm theo việc phải thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. Các dự án do các nhà tài trợ quốc tế cam kết cấp vốn thường phải tuân thủ những đòi hỏi nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực về mặt xã hội cũng như tối ưu hóa các lợi ích xã hội của dự án. Bên cạch đó khi dự án thực hiện ở những khu vực của đồng bào dân tộc thiểu số thì cần phải thực hiện những biện pháp đặc thù để họ có thể hòa nhập với sự phát triển chung mà không bị mất đi bản sắc văn hóa của họ.
 • Để có thể có những chiến lược đầu tư có hiệu quả bên cạnh các phân tích về kinh tế và tài chính, những thông tin về khả năng chấp nhận của thị trường với sản phẩm, các xu hướng chi tiêu cũng đóng vai trò quan trọng.
 • Hiện nay ở nước ta đang thực hiện hàng loạt những hiến dịch truyền thông như phòng chống ma túy, HIV/AIDS, dân số kế hoạch hóa gia đình v.v. Việc đánh giá hiệu quả của những đợt truyền thông như vậy sẽ giúp các cơ quan chức năng và bản thân các phương tiện truyền thông đưa ra những điều chỉnh phù hợp. Đánh giá về dư luận xã hội sẽ cho chúng ta biết mức quan tâm của xã hội đối với một vấn đề được lựa chọn nào đó.

 

1.1.4 Liên hệ

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/