Thứ hạng của ĐHQGHN trong bảng xếp hạng của Scimago, Urap, Webometric, QS

Thứ hạng của ĐHQGHN trong bảng xếp hạng của Scimago, Urap, Webometric, QS

 
 

Bản quyền thuộc về Viện Đảm bảo Chất Lượng Giáo Dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84-4-37547625 - Fax: 84-4-37547111/37549724

Email: kdcl@vnu.edu.vn

Website: http://infeqa.vnu.edu.vn/